Nieuwsbrief 8 januari 2021

08-01-2021
Beste ouders en verzorger(s).

De eerste week met opnieuw Onderwijs op afstand zit er weer op. We hebben begrepen dat dit niet overal zonder storingen en inlogproblemen is gegaan maar dat het na enige pogingen en hulp toch inmiddels overal loopt en er met iedereen contact is. Mocht u nog problemen ondervinden neem dan a.u.b.contact op met de leerkracht, dan kijken we of we het kunnen oplossen..
Verder weer onze complimenten hoe u dit weer zo goed mogelijk probeert op te vangen.
We zijn ons bewust wat dit veelal in de thuis situatie van iedereen vraagt.
Tegelijkertijd doen wij ons best om voor de kinderen het onderwijsprogramma zo goed mogelijk te continueren.
Deze periode verzorgen we als school ook de noodopvang. Er is veel aanvraag gedaan en de scholen en kinderopvang zijn genoodzaakt om dit per locatie te regelen in tegenstelling tot het voorjaar waar dit nog centraal geregeld kon worden. Dit legt een grote extra druk op de school om medewerkers te vinden en in te zetten naast het online onderwijs wat verzorgd moet worden.
We vragen u dan ook uitdrukkelijk alleen hiervoor een verzoek te doen als het echt niet anders kan.

Komende week zullen we verder geïnformeerd worden of de lockdown en de periode van Onderwijs op afstand nog verlengd gaan worden.
Wat dat voor de De Nieuwe Wereld gaat betekenen zullen we uiteraard met u communiceren. In de tussentijd wenst het team van De Nieuwe Wereld u een goed weekend toe.
Blijf gezond en blijf in contact!

Gebruik schoolplein
Ondanks dat de school gesloten is gebruikt de noodopvang en de opvang van de peuterspeelzaal het schoolplein. We vragen u daarom om uw kinderen niet onder schooltijd op het schoolplein te laten spelen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Nieuws van SMW
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen,

Een aantal ouders/verzorgers en kinderen kennen mij al. Mijn naam is Myra Timmerman en ben als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de school. Net voor de kerstvakantie zijn de scholen weer gestart met thuisonderwijs en gaat deze Lockdown nog even door. Hopelijk krijgen we samen het Coronavirus onder controle en kunnen de kinderen binnenkort weer fijn naar school.

Toch kan deze nieuwe periode van thuisonderwijs extra druk leggen op uw gezin. Het vraagt veel van u als ouders en verzorgers. De kinderen die de hele dag thuis zitten, begeleid moeten worden in lesstof en het huiswerk dat gedaan moet worden en tussendoor ook nog uw eigen taken en werkzaamheden uitvoeren. Veel ouders/verzorgers hebben al ervaring opgedaan vorig schooljaar, maar het kan nog steeds thuis tot spanningen leiden. Of misschien heeft u inmiddels een goede balans gevonden en lukt het om alle ballen in de lucht te houden?

Als Schoolmaatschappelijk werker houd ik mij bezig met het opvoeden, opgroeien en de ontwikkeling van kinderen. Ook in deze periode sta ik als Schoolmaatschappelijk werker graag voor u en uw kind klaar. Voorheen had ik een aantal inloop momenten op school voor ouders/verzorgers, maar deze konden helaas nog niet door gaan. Gelukkig weet u mij goed te vinden, maar mochten de spanningen thuis oplopen, gevoelens van angst en onzekerheid het dagelijks leven belemmeren of heeft u andere vragen, schroom dan niet contact met mij op te nemen. Samen kunnen we zoeken naar oplossingen of zijn er tips die ik u of uw kind kan geven. Maar daarnaast bied ik u en uw kind ook een luisterend oor aan, als dat even nodig is.

Het beste ben ik in deze periode te bereiken per mail. Na uw berichtje zoeken we samen naar een geschikt moment om even te bellen of online een afspraak te maken.

m.timmerman@levvel.nl

Veel succes de komende tijd en blijf positief!

Vriendelijke groeten,

Myra Timmerman smw
Buurtgezinnen
In de bijlage vindt u een folder van de organisatie Buurtgezinnen.
Buurtgezinnen.nl zoekt voor overbelaste (vraag)gezinnen een steungezin in de buurt, zodat de ouders weer op adem kunnen komen en kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen. De hulp en ondersteuning kunnen heel divers zijn:

  • De kinderen gaan regelmatig spelen of logeren bij het steungezin
  • Het gezin gaat iets leuks doen met de kinderen
  • De kinderen krijgen een rustige huiswerkplek, etc.

Ouders aan het woord