Extra bericht

10-02-2021
Beste ouders en verzorgers,

Ophalen
We zijn blij deze dagen de kinderen weer op school te hebben en te zien dat u weer prettig samenwerkt om de organisatie rondom school goed te laten verlopen.
We zien dat de start van de dag soepel verloopt. Wel signaleren we bij het ophalen dat er toch nog te veel drukte is bij het ophalen van de groepen 1-2. 
We willen u daarom verzoeken bij het ophalen nog wat verder door te lopen tot voorbij 'de boog'. Daar is meer ruimte om te wachten. De leerkrachten van de groep 1-2 zullen dan ook verder doorlopen om vervolgens de kinderen aan u mee te geven. Indien u nog op een ouder kind moet wachten, zoekt u a.u.b. dan een rustige plek op het schoolplein. 
We verzoeken u uitdrukkelijk niet op schoolplein te blijven praten als u uw kind reeds opgehaald heeft maar het plein te verlaten en buiten het hek ook de doorgang te bevorderen. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.
Oudergesprekken
Volgende week zullen er gesprekken(online) worden gehouden op wederzijds verzoek.
De inhoud van het gesprek zal gaan over hoe het in de afgelopen periode is gegaan met uw kind.
Er zijn op dit moment nog te weinig gegevens sinds het stand van zaken gesprek om het over de onderwijsontwikkeling te hebben . Deze gesprekken zullen begin april gehouden worden n.a.v. de rapporten en de dan afgenomen toetsen.
Omdat we het belangrijk vinden om sommige ouders al eerder te spreken zullen de leerkrachten vrijdagmiddag deze ouders een uitnodiging sturen om in te schrijven voor deze gesprekken.
Wilt u echter zelf ook graag een gesprek met de leerkracht dan kunt u dit aangeven via het ouderportaal aan de leerkracht en krijgt u ook een uitnodiging om in te schrijven voor een gesprek. Doe dit uiterlijk vrijdagochtend 12-02-2021.
Uitzondering hierop zijn de ouders van groep 8 leerlingen en van de groepen 1-2.
De ouders van groep 8 voeren de eindadviesgesprekken en worden hier via de leerkrachten over geïnformeerd. De ouders van de groepen 1-2 worden allemaal uitgenodigd voor een gesprek.

Met vriendelijke groet,
namens het team van obs De Nieuwe Wereld.
 

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".