`Nieuwsbrief 15 oktober 2021

15-10-2021
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
.
Het team van De Nieuwe Wereld wenst u een goede herfstvakantie.

Ouders in school na de herfstvakantie 
Afgelopen tijd zijn de maatregelen steeds verder versoepeld  en er wordt straks begin november opnieuw gekeken naar verdere landelijke versoepeling. Helaas zijn we nog niet volledig van corona af en zien we de cijfers om ons heen weer stijgen. 
Na herfstvakantie willen we kleine aanpassingen doen m.b.t. het huidige beleid van ouders in school.
Daarbij hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld.

- ’s ochtends veel rust is bij het begin van de dag. Kinderen komen binnen, en starten in een rustige sfeer aan het onderwijsproces. De leerkracht kan gelijk alle aandacht op de kinderen richten en de kinderen op de leerkracht en elkaar. Dit geldt voor alle groepen en komt het onderwijs ten goede.  Tegelijktijdig willen we ook uw betrokkenheid en het (informeel) contact met u zo goed mogelijk organiseren. Dat vinden we belangrijk in het belang van uw kind en in relatie met u, als ouders.
Om aan beiden zo goed mogelijk tegemoet te komen gaat het na de herfstvakantie als volgt:: 

-’s ochtends gaan kinderen zelfstandig naar binnen. Ouders nemen buiten afscheid. 

-Bij de ingangen staan ambulante medewerkers/leerkrachten om de kinderen te verwelkomen. Ook leerkrachten staan regelmatig even bij deur. (De eerste minuten en afhankelijk van de groep) 

-Wanneer een ouder een (dringende) mededeling heeft voor de leerkracht kan de ouder even naar binnen lopen (geen gesprekken) dit kan uiteraard ook altijd en handiger via het ouderportaal.

-Ouders van nieuwe kinderen mogen de eerste week mee naar binnen. 

- Aan het einde van elke themaperiode houden we inloopmomenten na schooltijd (zoals nu) waarbij ouders samen met hun kinderen het (thema)werk kunnen bekijken en er ruimte is voor informeel contact met de leerkracht. 

-Voor gesprekken met leerkrachten kan altijd een afspraak worden gemaakt via het ouderportaal. 

-Ouders met een taak in school of met een afspraak kunnen gewoon naar binnen. 

Fijne herfstvakantie en tot maandag 25 oktober.

 

Ouders aan het woord