Nieuwsbrief 14-01-2022

14-01-2022
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Personele situatie
Het langdurig wegvallen van een leerkracht in groep 4 vanwege ziekte doet opnieuw een groot beroep op het team om het onderwijs op goede wijze te continueren. Op dit moment werken meerdere collega’s extra dagen en hebben er verschuivingen in de bezetting plaatsgevonden om aan alle kinderen het onderwijs te bieden wat ze verdienen. We doen in dit soort gevallen ons uiterste best om een oplossing te vinden maar zijn daarmee op dit moment echter aan de grens gekomen van wat we op personeel gebied kunnen inzetten.
Afgelopen week hebben we helaas ook nog te kampen gehad met 3 collega’s die uitvielen vanwege Corona. Vanwege het personeelstekort kunnen we in dat soort gevallen groepen vaak niet meer opvangen. Vanwege de geldende maatregelen kunnen we ook geen groepen verdelen of individuele kinderen opvangen in groepen.
Dat heeft de afgelopen tijd er al toe geleid dat we u soms moesten vragen uw kind thuis te houden. Wij zijn ons ervan bewust dat dit een groot beroep op u doet maar rekenen op uw begrip.
We proberen u altijd zo snel mogelijk te informeren via het ouderportaal. Houdt u dat dus ’s morgens en eventueel ’s avonds goed in te gaten.

Schoolmaatschappelijk werk
Onze Schoolmaatschappelijk werker Myra Timmerman is in principe op donderdag op school. Als u haar wilt spreken kunt u een afspraak met haar maken. Zij is te bereiken op: m.timmerman@levvel.nl of 06 51924575.

 

Ouders aan het woord