Nieuwsbrief 8 april 2022

08-04-2022
Beste ouder(s) en verzorger(s),

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Studiedag vrijdag 15 april
Komende week (goede) vrijdag 15 april is een vrije dag voor de kinderen. het team heeft deze dag een studiedag.

Broertjes en zusjes aanmelden
We zijn op dit moment druk bezig de formatie en groepen voor komend schooljaar in beeld te brengen. Wilt u broertjes of zusjes die in het schooljaar 2022-2023 4 jaar worden aanmelden. Dat kan door een inschrijfformulier op te halen bij de administratie of directie.
 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."