Nieuwsbrief 9 oktober 2020

07-10-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goede herfstvakantie.

Jaarverslag DNW
In de week na de herfstvakantie zal het gezamenlijk jaarverslag van de Nieuwe Wereld ( team, MR, OV en TMO) klaar zijn en met u gedeeld worden. 
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van het verslag zullen de vertegenwoordigers van de verschillende geledingen op maandagavond 26 oktober 2020 beschikbaar zijn via een online verbinding voor vragen. U ontvangt na de herfstvakantie nog nadere informatie hierover.

Attentie: verkeerssituatie rond school
We signaleren dat bij regen het aantal auto's rond school toeneemt. Dit leidt regelmatig tot onoverzichtelijke en zelfs gevaarlijke situaties op de Amazonelaan en de Yellowstone door dubbel parkeren etc.
We verzoeken u dringend om in het belang van uw kinderen en de andere kinderen uw auto wat verder in de wijk te parkeren zodat alle kinderen, te voet en op de fiets, veilig kunnen reizen naar en van school. Kom a.u.b. alleen met de auto als het niet anders kan

Kinderboekenweek

Afgelopen week is het weer kinderboekenweek geweest. Er is met veel enthousiasme geregeerd op de thuiswerkopdracht wat meer dan 70 kunstwerken heeft opgeleverd. de winnaars ontvingen vanmiddag een prijs. 
Ook de voorleeswedstrijd vanmiddag werd een spannend strijd waarbij Argus Chow uit groep 8 nipt gewonnen heeft en Jazz lynn en zeer goede tweede plek wist te bemachtigen. Zij is tevens reserve bij de plaatselijk voorleeswedstrijd. 
KB3.jpgKB2.jpgKB1.jpg
De kinderboekenweek loopt alweer ten einde.
Mocht u nog een aankoopbon hebben van een kinderboek aangeschaft, tijdens de kinderboekenweek, bij Bruna of Stumpel mag u deze inleveren op school (bij de leerkracht). Wij mogen dan als school zijnde voor 20% respectievelijk 10% van het totale aankoopbedrag aan kinderboeken, boeken uitzoeken om de schoolbieb aan te vullen.

Met vriendelijke groet, 
OV obs De Nieuwe Wereld 

Beslisboom
Het is sommige situaties niet altijd even duidelijk of kinderen wel of niet naar school kunnen/mogen komen. Met het griepseizoen op komst en de toch nog steeds groeiende cijfers willen we u waar nodig, nog wat duidelijkheid verschaffen. Daarom voegen we in de bijlage de beslisboom toe waar u zelf nog even kunt nalopen wat te doen. Bellen met school kan natuurlijk ook.
Geef a.u.b. altijd aan school door als u uw kind en dag thuis houdt en wat de reden is. Zo houden we goed zicht.
Wanneer uw kind een dag thuis en/of ziek is zullen we geen onderwijs op afstand organiseren. 
Indien uw kind thuis is voor langere tijd vanwege zieke of positieve huisgenoten, dan zullen we in overleg kijken wat we kunnen realiseren.

Bij leerkrachten die thuis komen te zitten geldt:
-Indien de leerkracht lichte klachten heeft en in afwachting van test en uitslag is, proberen we binnen 1-2 dagen onderwijs op afstand te realiseren.
 Kinderen krijgen dan thuis online les van de leerkracht 
-indien de leerkracht ziek is proberen we vervanging te regelen. Als dit niet lukt gaat de groep naar huis (geen onderwijs op afstand, eventueel wel thuiswerkopdrachten).
NB: Naast de voorrangsregeling voor onderwijs, heeft ons bestuur sneltesten ingekocht wat waarschijnlijk de wachttijden verder zal kunnen verkorten. We moeten even afwachten wat dit voor de praktijk zal betekenen.


Bericht vanuit de TMO
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Sommigen van u hebben aangegeven dat u uw TMO hulpbeurten van het schooljaar 2020-2021 wilt afkopen.  
Wij hebben u in de eerste week van juli een e-mail gestuurd met de betreffende afkoopnota. 

Nog niet iedereen heeft de bijdrage van € 85,- voldaan.  

Mocht dit voor u gelden, vragen wij u vriendelijk dit bedrag per omgaande over te maken op bankrekening:  

NL85 INGB 0009 0111 48   
t.n.v. St Schoolact. DNW kenmerk “TMO”  
onder vermelding van de naam van uw (oudste) kind en zijn/haar groep.  

NB: ook als u geen inschrijfformulier heeft ingevuld heeft u een nota ontvangen.

Voor vragen/opmerkingen kunt u een mail sturen aan:  tmo@obsdenieuwewereld.nl 

Met vriendelijke groet,
TMO werkgroep

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".