Pestaanpak

We vinden dat school een veilige plek moet zijn voor alle kinderen. Tegelijkertijd weten we dat het vaak moeilijk is een duidelijk beeld te krijgen van het pestgedrag en daarmee de mogelijkheid het goed op te lossen.
Om pestgedrag te signaleren en structureel ernstig pestgedrag te onderscheiden van ongevaarlijk incidenteel pesten is het verzamelen van informatie belangrijk. Op die manier kan er gericht gewerkt worden aan de sociale veiligheid in de groep.

We nemen daarbij de volgende stappen:

1.Zichtbaar maken wat onzichtbaar bleef; leerlingen kunnen vertrouwelijk en beschermd melding maken van pestgedrag. Op deze wijze wordt duidelijk in beeld gebracht waar en om wie het gaat.

2.Het kennen van de pester(s); uit de verzamelde informatie blijkt wie hoofdpester is en wie meegaat in dit gedrag, waar en wanneer het gebeurt en wie erbij betrokken zijn.
Dit wordt in de groep besproken, zonder details en met bescherming van de melder. Daarmee wordt het pesten uit de anonimiteit gehaald en brengt de openheid een hoger niveau van sociale veiligheid.

3.Het helpen van de pesters; de pester krijgt eerst de kans zelf te stoppen. Ervaring leert dat in 80-85%  het pesten stopt. Mocht het nodig zijn dan wordt de pester actief geholpen door het gedrag in een OT met ouders te bespreken om de situatie te veranderen.
School gaat hiermee door tot al het pestgedrag is gestopt.

4.Re-integreren van de ex-pester; wanneer de rust is teruggekeerd bij het individu en de groep, kan de ex-pester onder andere voorwaarden en in een andere rol weer functioneren in de groep.

5.Monitoren en waar nodig bijsturen; het systeem van melden blijft beschikbaar zodat bij nieuwe patronen van structureel pesten er direct gesignaleerd kan worden, bijgestuurd en ingegrepen.
 
 

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".