Leerlingenparticipatie

Een van de doelstellingen van ons onderwijs is kunnen samenwerken met respect voor elkaar en zelfstandig kunnen werken met het accent op zelfsturing. Door samenwerking leren kinderen veel van en met elkaar en ervaren zij de verschillen die er tussen mensen zijn. Goed kunnen samenwerken en kunnen 'geven en nemen' zien wij als een belangrijke voorwaarde om in de maatschappij behoorlijk te kunnen functioneren.

Vanuit zelfsturing willen wij kinderen leren steeds meer verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling te dragen. Dit willen we bereiken door de kinderen mede-eigenaar te maken van het leren en leven in de klas en op school. Het is onze verwachting dat wij daardoor kinderen actief bij het leren betrekken. Leren krijgt dan een extra betekenis voor de leerling zelf.
Buiten de klas kennen we bij ons op school:

De Leerlingenraad
Onze school heeft een actieve leerlingenraad die bestaat uit een afvaardiging van leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. De leerlingen worden aan het begin van het schooljaar gekozen door medeleerlingen. De leerlingenraad denkt en praat mee over onderwerpen die hen aangaan op school zoals op het gebied van leefklimaat (veiligheid en plezier). De leerlingen leren daarbij wat er komt kijken bij een overleg/vergadering, discussiëren en notuleren. De leerlingenraad komt 6-8 keer per jaar bijeen.
Leerlingen uit de bovenbouw kunnen solliciteren en worden geselecteerd voor bepaalde taken binnen de school. Na een training en onder begeleiding voeren zij taken uit.

Tutoren
Leerlingen uit groep 7 en 8 begeleiden jongere leerlingen vroegtijdig met lezen waardoor de leesmotivatie op peil blijft en leesproblemen worden verminderd of voorkomen.

Bibliotheek
Leerlingen uit de bovenbouw participeren in de bibliotheek en regelen de inname en uitgave van onze bibliotheekboeken.

Mediatoren
In De Vreedzame School leren kinderen en volwassenen conflicten op te lossen op een constructieve manier. Dat kunnen beide partijen zelf doen of met hulp van een derde, neutrale partij: een mediator. De mediator helpt de strijdende partijen met het oplossen van hun conflict. Mediatie is op veel plekken in de samenleving ingeburgerd: bij de rechtspraak, burenruzies, echtscheidingen, arbeidsconflicten e.d. En ook op onze school. De mediatoren bemiddelen bij kleine conflictjes tussen kinderen. De ervaring van meer dan 15 jaren leert dat het voor deze kinderen een toegevoegde waarde vormt bovenop het "gewone" leren.


 

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".