Inschrijving

Nieuwe kinderen of verhuizing

Overweegt u om uw kind in te schrijven op obs De Nieuwe Wereld, kom dan eerst een kijkje nemen bij ons op school. U krijgt een rondleiding onder onderwijstijd, zodat u een volledig beeld krijgt van ons aanbod, de sfeer proeft en u zo kunt bepalen of onze school een passende plek is voor u en uw kind. Kennismaking en rondleiding U kunt een afspraak maken voor een kennismaking en rondleiding door de volgende link te volgen:

  • Rondleiding aanvragen
  • telefonisch contact op te nemen via 0299-647374
  • een mail te sturen naar: directie.obsdenieuwewereld@opspoor.nl

Interesse? Bent u enthousiast over obs De Nieuwe Wereld? Dan kunt u uw zoon/dochter vanaf 3 jaar bij ons aanmelden. U kunt hiervoor het aanmeldformulier invullen. Dit formulier ontvangt u tijdens de rondleiding. Na ontvangst van het formulier is er sprake van een voorlopige inschrijving en krijgt u van de school een ontvangstbevestiging.

Vooraanmelding Wilt u echter niet wachten met de aanmelding tot uw kind 3 jaar is, dan kunt u uw belangstelling voor onze school ook al kenbaar maken via het vooraanmeldformulier. Aan deze vooraanmelding kunnen echter geen rechten ontleend worden. U ontvangt een ontvangstbevestiging van de vooraanmelding per e-mail.

Hoe nu verder? Ongeveer 4 weken voor uw kind 4 jaar is, ontvangt u informatie over de kleutergroep, de schoolgids en een token voor toegang tot het ouderportaal.. U hoort in welke groep uw kind geplaatst gaat worden en per wanneer uw kind naar school mag. Indien u prijs stelt op een kennismaking met de leerkracht voorafgaand aan de eerste schooldag, kunt u een afspraak maken. U maakt dan samen met uw kind kennis met de leerkracht(en) van de groep.
De eerste schoolweek gaat uw kind halve dagen naar school. Omdat kinderen al veel indrukken moeten verwerken van de nieuwe groep is ons beleid dat kinderen een goede start moeten kunnen maken in de groep en niet in de eerste dagen overweldigd raken van alle indrukken. Daarna bepaalt de leerkracht in overleg met u of de dag verlengd kan worden.
Ongeveer 6-10 weken na de start heeft u een evaluatiegesprek van de startperiode met de leerkracht van uw kind. Samen neemt u door hoe de start is verlopen en bespreekt u relevante zaken rond de begeleiding van uw kind in de klas

Kom zelf bij ons kijken!

Verhuizers/zij-instromers
Als uw zoon/dochter al een andere basisschool bezoekt en u wilt uw kind bij ons aanmelden i.v.m. een overstap naar onze school dan ontvangen wij ook graag een aanmeldformulier. Wanneer een kind wordt aangemeld dat eerder een andere onderwijsinstelling bezocht, nemen wij altijd contact op met deze onderwijsinstelling voordat over wordt gegaan tot inschrijving. Dit doen wij om te kunnen bekijken of ons onderwijsaanbod voldoende passend is bij het kind dat wordt aangemeld.

Kom zelf bij ons kijken!

Toelatingsbeleid
Klik hier

Peuteropvang en BSO
Wilt u uw kind aanmelden voor peuterspeelzaal Hiawatta of BSO De Blokhut verbonden aan onze school? Dan kunt u dat doen via:

  • PSZ Hiawatta 0299 461011
  • BSO De Blokhut 0299-461011

Ook als u specifiek een rondleiding of meer informatie voor de peuteropvang of BSO wilt, kunt u contact opnemen met Kinderopvang Purmerend 0299 461011

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."