Nieuwsbrief 23 oktober 2020

23-10-2020
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Het team van obs De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend toe.
Aangescherpte maatregelen vanuit de PO-raad en ons bestuur
Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid heeft ons bestuur op basis van het vernieuwde PO-raad protocol de maatregelen voor de scholen aangepast.
Voor ouders en externen betekent dit:
-GEEN: (hulp)ouders voor bibliotheek/ muziekschool*,
               , 
Wherelant, NME*. 

-WEL:
-Ambulant medewerkers t.b.v. cognitieve ontwikkeling leerlingen 
-Medewerkers tbv functioneren en ontwikkeling teamleden 
-Medewerkers Lukida (invaldocenten)
-Technische of onderhoudspartijen (bij voorkeur na schooltijd)  

-Ouders voor de TMO (tussen de middagopvang) blijven wel mogelijk
In principe blijven de maatregelen tot en met de kerstvakantie gelden, tenzij de PO Raad een nieuw protocol uitbrengt, het RIVM de maatregelen aanscherpt of het bestuur (al dan niet gestuurd door de veiligheidsregio) de maatregelen dient te versoepelen of aan te scherpen. 
Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstfeest
Helaas mogen op alle bovenstaande momenten geen externen in de school, dus geen hulpouders, geen Sinterklaas, geen roetveeg pieten. Op het schoolplein kan e.e.a. georganiseerd worden, echter zonder toekijkende ouders/verzorgers.
Met betrekking tot Sint Maarten is n.a.v. het aangescherpte maatregelen besloten om dit jaar geen lampions te maken of andere activiteiten te organiseren.
De verschillende commissies doen hun best om binnen de mogelijkheden die er nog zijn toch wat te kunnen organiseren. We houden u op de hoogte.
Kunstatelier Wherelant
Het kunstatelier op donderdagmiddag is uitgesteld voor de komende periode.

De resterende lessen zijn verplaatst naar januari en de opvolgende blokken schuiven naar later in het schooljaar.
Ouders wiens kind deelneemt hieraan ontvangen nog een bericht van Wherelant.

Ophalen van de kinderen
We zijn blij te zien hoe goed u meewerkt bij de afspraken rond het halen en brengen van de kinderen.
Blijft u echter eraan denken de 1,5 m te respecteren ten opzichte van de andere volwassenen als u de kinderen ophaalt en geef elkaar de ruimte bij de in-/ uitgangen. En één ouder per gezin.
Een kleine reminder: Ouders die kinderen van de groep 4 ophalen, verzamelen in de bak. Ouders voor kinderen in groep 3 verzamelen langs de rand van de bak ter hoogte van de bomen.
Het is de bedoeling dat na schooltijd iedereen zo snel mogelijk naar huis gaat en niet op het schoolplein blijft hangen.
Beslisboom thuisblijven
In de bijlage vindt u de meest recente beslisboom om te bepalen of uw kind naar school kan of thuis moet blijven.
Jaarverslag 2019-2020
Het gezamenlijke jaarverslag van De Nieuwe Wereld 2019-2020, van het team, TMO, MZR en OV is vanaf vandaag in te zien in de digitale bibliotheek op het ouderportaal. Klik hier
In dit jaarverslag vindt u een terugblik op het schooljaar 2019/2020. Dit jaar zal vanwege de Covid-19 maatregelen, naast het jaarverslag de mogelijkheid bestaan om online nog vragen te stellen aan afgevaardigden van het team(directie), MZR (voorzitter) en Oudervereniging (voorzitter). Het online vragenuurtje staat gepland voor maandagavond 26 oktober 19.30u. U kunt hiervoor een uitnodiging aanvragen via d.vanalfen@opspoor.nlAanvragen hiervoor dienen uiterlijk zondagavond 20.00u binnen te zijn.
U krijgt dan een link toegestuurd om in te loggen op het vragen uurtje
 

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".