Nieuwsbrief 6 november 2020

03-11-2020
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.

Oudergesprekken
Aankomende week worden de oudergesprekken gehouden. Dit gebeurt online. U kon vanaf afgelopen woensdag intekenen voor een dag en tijd. Heeft dat nog niet gedaan? Graag per ommegaande alsnog intekenen via het ouderportaal. U ontvangt van de leerkracht verdere informatie over het gesprek.
Extra ondersteuning op achterstanden door Coronacrisis.
Vanuit de overheid is de mogelijkheid geboden om subsidie aan te vragen om leerlingen extra ondersteuning te bieden. Het gaat hierbij om achterstanden veroorzaakt door de Coronacrisis.
Onze school heeft een aanvraag ingediend voor ondersteuning op het gebied van rekenen. Wij hebben inmiddels het bericht gekregen dat de aanvraag is goedgekeurd.
De leerlingen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning worden verdeeld in twee groepen en iedere groep krijgt twee keer per week 45 min extra ondersteuning; één keer onder schooltijd en één keer na schooltijd. Bij de selectie van de leerlingen hebben we gekeken naar de resultaten van de leerlingen op de CITO toets Rekenen en de daarbij een aantal criteria gehanteerd. 
Deze extra ondersteuning wordt gegeven door Rosan Bakker (Zien in de klas), op dinsdag en donderdag gedurende 20 weken en richt zich op basisvaardigheden (rekenmuurtje).
We starten op dinsdag 24-11. Vooraf worden de leerlingen individueel getoetst mbv het programma Bareka en op basis van de resultaten worden de groepen geformeerd. De leerlingen worden op 12 en 19 november getoetst.
Ouders van leerlingen die hiervoor in aanmerking komen ontvangen per ommegaande bericht via de mail. Volgende week zullen zij nog de mogelijkheid krijgen om live via Teams vragen te stellen.
De GGD heeft uw hulp nodig!
Op 24 september startte GGD Zaanstreek-Waterland in opdracht van de gemeenten de GGD Gezondheidsmeter 2020 Kinderen. Dit is een grootschalig onderzoek naar gezondheid en leefstijl van kinderen van 0 tot 12 jaar. De resultaten van het onderzoek gebruiken gemeenten en GGD om preventie, zorg en activiteiten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van ouders en kinderen.
Verzoek aan u: doe mee!!
Vanaf 24 september kregen ouders de eerste uitnodiging op de mat. De GGD verzamelt de gegevens via de ouders. Heeft u een brief ontvangen, doet u dan vooral mee!

Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers meedoen. Met de resultaten kan de gemeente haar gezondheidsbeleid en activiteiten beter aanpassen aan de wensen van ouders en kinderen.

Na het vorige onderzoek zijn er bijvoorbeeld fietspaden aangelegd om kinderen meer in beweging te krijgen. Ook is er gericht aandacht gegeven aan het kind- en speelvriendelijk maken van de woonomgeving.
Planning onderzoek en resultaten?
Op 3 november zijn de geselecteerden die niet gereageerd hebben voor de laatste keer aangeschreven met het verzoek om de vragenlijst alsnog in te vullen.

Rond juni 2021 brengen we u via www.ggdzw.nl en via de pers op de hoogte van de onderzoeksresultaten.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op www.ggdzw.nl/gmkind. U kunt ook contact opnemen met Monique Heemskerk of Michelle Wennekers via onderzoek@ggdzw.nl of via 075 – 651 92 17.

We hopen dat u meedoet!

hartelijke groet,
Michelle Wennekers en Monique Heemskerk
____________________________________
Afdeling Epidemiologie

GGD Zaanstreek - Waterland
onderzoek@ggdzw.nl
www.ggdzw.nl

Webinar Brijder stichting
Tijdens een webinar op 26 november vertellen twee professionals van Brijder Jeugd u meer over:

  • alcohol en drugs, de gevolgen van gebruik voor jongeren.
  • de puberteit en gebruik.
  • de ontwikkeling van het jonge brein.
  •  in gesprek gaan met uw kind.
    Een webinar is een live online uitzending waaraan iedereen kan deelnemen, vanaf elke gewenste plek via computer, laptop of tablet. Tijdens het webinar kunt u via een afgeschermde chat vragen stellen aan de experts. Uw vragen worden zoveel mogelijk tijdens het webinar beantwoord. Zie bijlage

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."