Nieuwsbrief 20-11-2020

20-11-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Inschrijven broertjes en zusjes
Vanaf december inventariseren we het aantal leerlingen voor komend schooljaar.  Daarmee krijgen we goed zicht op het aantal groepen wat we gaan formeren en kunnen we uw kind een goede plek bieden. Wilt u daarom jongere broertjes of zusjes die nog dit schooljaar of komend schooljaar 2021-2022, 4 jaar worden daarom aanmelden via ons inschrijfformulier. Deze is verkrijgbaar of aan te vragen via de administratie: a.hogenaar@opspoor.nl. 

Bericht van de TMO
Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat ouders die een TMO hulpbeurt hebben te laat komen of zelfs niet komen zonder zelf voor vervanging te hebben gezorgd.
Wij willen u nogmaals op het volgende wijzen:

De TMO is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en ouders.  

Op het moment dat u niet (op tijd) aanwezig bent voor uw ingeplande TMO-beurt en ook geen vervanging heeft geregeld, volgt een nota van € 13,50,- per hulpbeurt. Hiermee wordt vervanging van uw hulpbeurt betaald.  

Een keertje vergeten kan iedereen overkomen, maar meerdere keren per jaar kunnen we, vanwege de veiligheid en continuïteit, niet accepteren. Daarom is in overleg met de directie en de MZR besloten dat bij twee of meer keer afwezigheid, de nota verhoogd zal worden naar € 25,- per hulpbeurt.  

Tevens is noodzakelijk dat de TMO hulpouders minimaal 10 minuten voor aanvang van de pauze op school aanwezig zijn. Vanwege het overzicht en de indeling is het nodig dat u zich meldt bij één van de coördinatoren.(blauw hesje) 

Het volledige TMO protocol vindt u tevens in de boekenkast op het ouderportaal.
 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."