Nieuwsbrief 27 november 2020

27-11-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Sintviering
Op vrijdag 4 december zullen Sinterklaas en zijn pieten een bezoek brengen aan De Nieuwe Wereld. Helaas zal dat dit jaar anders verlopen. In verband met de corona-maatregelen wordt u vriendelijk verzocht tijdens de de aankomst van Sint niet op of rond het schoolplein aanwezig te zijn.
Ook Sint en zijn pieten mogen school niet in, maar door middel van een video-verbinding hebben zij contact met de kinderen. Wij maken er een gezellig dag van.
De Vreedzame school
Blok 3 - we hebben oor voor elkaar
We zijn inmiddels gestart met het derde blok van de Vreedzame school. 
In onze Vreedzame school hebben alle leerlingen een stem. De leerkrachten stimuleren kinderen om een eigen mening te vormen en om met initiatieven te komen. Maar de mening van de één is niet altijd de mening van een ander. Dus leren we de kinderen ook om hun mening op een verantwoorde manier te gebruiken. We werken aan gemeenschapszin, aan verbondenheid met elkaar. In deze tijd lijkt dit haast actueler dan ooit. 
Tijdens dit blok leren de kinderen belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals op een acceptabele manier assertief zijn, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander en het overbruggen van een verschil van mening. 
In de digitale boekenkast vindt u de kletskaarten van blok3 -klik hier-
Vanuit de ouder vereniging
Heeft u de ouderbijdrage al betaald?
Enkele weken geleden heeft u een brief ontvangen van de Oudervereniging m.b.t. het betalen van de ouderbijdrage.
Ondanks dat door Corona niet alle activiteiten kunnen plaatsvinden zoals we zouden willen, wordt er evengoed hard gewerkt om het voor de kinderen zo leuk mogelijk te maken op school. Wat wordt er zoal betaald vanuit de ouderbijdrage: 
  • De volledige schatkamer van Sinterklaas
  • Versiering voor de hele school voor Sint en kerst 
  • Een Sintcadeau voor elke klas 
  • Kinderboekenweek extraatje: boek naar keuze voor elke klas
De volledige begroting van de Oudervereniging kunt u bekijken in het Jaarverslag in het Ouderportaal van de school.
Alvast bedankt namens alle kinderen voor uw bijdrage.
Beweegcadeaus
In deze tijd van beperkingen en gedeeltelijke lockdown is het belangrijk om te blijven bewegen en gezond te blijven. in de bijlage vind u ideeën voor beweegcadeaus om te geven de komende feestdagen.

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".