Bericht m.b.t. schoolsluiting

14-12-2020
Beste ouders en verzorgers,
Vanavond hebben we waarschijnlijk net als u, de kabinetsmaatregelen nauwlettend gevolgd en weten we dat woensdag a.s. de scholen moeten sluiten zoals we al vreesden.

Uiteraard zijn we vanmiddag na de eerste berichten, gelijk voorbereidingen gaan treffen om zo snel mogelijk onderwijs op afstand te kunnen verzorgen. Toch is de voorbereidingstijd erg kort.
We zullen morgenmiddag aan de kinderen pakketjes met lesstof en materiaal meegeven waar ze komende dagen en de weken na kerstvakantie, in combinatie met online opdrachten en instructie aan kunnen werken, net als in het voorjaar.
Meer en groepspecifieke informatie krijgt u van de leerkracht van uw zoon of dochter.

NB: Voor kinderen die thuis niet kunnen beschikken over een device om de schoolopdrachten te kunnen uitvoeren stellen we een chroombook beschikbaar. U dient daarbij wel een bruikleenovereenkomst te tekenen en er dient zorgvuldig met de uitgeleende apparatuur te worden omgegaan.
Wilt u dan per ommegaande aan de leerkracht doorgeven indien u een chroombook nodig heeft voor uw zoon/dochter. Deze kunt u dan dinsdag 15-12  aan het einde van de lesdag ophalen bij het raam van de concierge.


Dit alles betekent ook dat we vrijdag a.s niet kunnen afsluiten met een kerstontbijt en gezellige activiteiten. Wij hadden hier vanmiddag al enigszins rekening mee gehouden en hebben besloten om deze activiteiten naar morgen te verplaatsen om het toch mogelijk te maken voor de kinderen.
De kinderen krijgen dus morgen een kerstlunch op school. U hoeft ze dus geen lunchpakket mee te geven (tenzij er speciale dieet wensen zijn). Verder zullen we nog een aantal gezellige en waar mogelijk groepsdoorbroken activiteiten doen om deze periode af te sluiten.
Kinderen mogen feestelijk gekleed komen of met een 'foute kersttrui' maar houdt u er rekening mee dat ze hiermee nog buiten gaan spelen tijdens de pauzes.

Morgen zullen we u verdere informatie verschaffen. We verwachten dan ook aanvullende richtlijnen van ons bestuur te hebben ontvangen.

Met vriendelijke groet,
namens het team van obs De Nieuwe Wereld
Dennis van Alfen

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".