Brief van het CvB en aanvullende informatie schoolsluiting

15-12-2020
Beste ouders en verzorgers,

In de bijlage vindt u de brief van het CvB van OPSPOOR met betrekking tot de schoolsluiting.
Hieronder vindt u aanvullende informatie van onze school voor de komende drie dagen.
U heeft hierbij de brief van ons bestuur ontvangen. Daarin heeft u kunnen lezen dat we komende dagen nog zullen gebruiken om ons voor te bereiden op het onderwijs op afstand om na de kerstvakantie op maandag 4 januari hier vol mee te kunnen starten. 

Concreet betekent dit:
Voor de groepen 1-2 geldt: Vanaf morgen komt op de besloten Facebook groepspagina een YURLS-pagina met daarop de bingokaart met opdrachten. Iedere dag wordt er een nieuwe bericht geplaats.
Voor de groepen 3 t/m 8
Woensdag- leerkrachten komen niet online
Donderdag – groepen 3 t/m 8 komen om 8.30u online 
Vrijdag leerkrachten komen om 8.30u online
12.30u begint de vakantie.

De leerkrachten zullen u en de kinderen verder informeren over de groepspecifieke invulling.

Opvang
Net als in maart geldt de noodopvang voor kinderen met ouders/verzorgers die een vitaal beroep hebben. De beschrijving is hetzelfde gebleven en kinderen met 1 of 2 ouders in een vitaal beroep komen in aanmerking. 
Ook leerlingen in kwetsbare situaties komen hiervoor in aanmerking. Wij inventariseren op dit moment om welke leerlingen dit gaat. 
Als u van mening bent dat uw kind hiervoor in aanmerking komt wilt u dit dan uiterlijk woensdag 17-12 doorgeven aan d.vanalfen@opspoor.nl.
Wij bekijken de aanvragen aan de hand van de gestelde criteria en zullen u informeren of uw kind hiervoor in aanmerking komt. 
Opvang na schooltijd wordt georganiseerd door de opvangpartners. Anders dan de vorige keer geldt dit alleen voor kinderen die al een contract hebben en wordt de noodopvang voor kinderen die normaal ook niet naar de opvang gaan extra doorberekend aan ouders. 

Namens het team van obs De Nieuwe Wereld
Dennis van Alfen
 

Ouders aan het woord