Bericht van ons CvB OPSPOOR

13-01-2021
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u een nieuw bericht vanuit ons bestuur.
Purmerend, 13januari

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Gisteravond heeft u vast het nieuws rondom de verlenging van de lockdown vernomen.
Wij begrijpen dat het de situatie bij u thuis aan de keukentafel of in de studeer-of werkkamer niet vergemakkelijkt en ik wil nogmaals mijn respect uitspreken naar u als ouder/verzorger in uw nieuwe rol als ondersteuner van onderwijs op afstand.

Ik wil deze gelegenheid ook aangrijpen om u mee te nemen in de problematiek die wij op de scholen ervaren. Ik wil u deelgenoot maken van de enorme groei van de noodopvang en de dilemma’s daaromtrent. Uiteraard zouden ook wij het liefst per direct de kinderen weer op school willen uitnodigen. Maar dat kan alleen als dat veilig is, voor onze medewerkers én voor onze leerlingen. Deze beslissing is door het kabinet genomen en wij samen, u als ouder/verzorger en wij als scholen en bestuur, moeten het met elkaar zien te organiseren. En net als u vinden wij dit ook een behoorlijke opgave.

Nu een nieuwe periode is aangebroken en wij nog niet zeker weten of deze 25 januari of 9 februari zal eindigen, hebben wij naast het verzorgen van onderwijs op afstand, gezamenlijk twee uitdagingen. Namelijk de noodopvang en de afname van de citotoetsen.

Noodopvang
De noodopvang is op een groot aantal scholenvol, soms zelfs meer dan vol. Wij kunnen zo onvoldoende veiligheid bieden en kunnen de kinderen die het écht nodig hebben niet langer opvangen. Op sommige scholen zal daarom het beleid aangescherpt worden. De directeur van uw school maakt hierin eigen keuzes. De spelregels die daarbij gelden zijn:
-u komt alleen in aanmerking als u en uw partner een cruciaal beroep hebben;
-wanneer u uw beroep vanuit huis kunt uitoefenen, komt u niet in aanmerking voor de noodopvang. Helaas hebben wij op dit moment allemaal te maken met de combinatie werken en thuisonderwijs;
-u kunt alleen noodopvang aanvragen voor de uren dat u daadwerkelijk buitenshuis bent vanwege het uitoefenen van uw beroep. In de uren dat u vrij en thuis bent, bent u zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van uw kinderen;
-wij kunnen u vragen een verklaring van uw werkgever te overleggen. Dit hoeft geen officiële werkgeversverklaring te zijn, maar moet wel een verklaring zijn waarin wordt aangegeven dat uw beroep als cruciaal is aangemerkt als mede wat uw werktijden zijn. Zowel kinderen met ouders/verzorgers die een cruciaal beroep hebben als kwetsbare kinderen zijn meer dan welkom. Wij helpen en ondersteunen hen graag, maar helaas komt deze groep nu in het gedrang door aanvragen die misschien toch wat minder dringend zijn. Om deze reden kunnen wij niet anders dan bovenstaande aanscherpingen doorvoeren.

Toetsbeleid
Vanuit OPSPOOR volgen we de berichtgeving rondom de besmettelijkheid onder kinderen in combinatie met de nieuwe variant van het virus nauwlettend. Als hier meer duidelijkheid over is, wordt u geïnformeerd over het wel of niet afnemen van de Cito-toetsen via onze directeuren.

Meer informatie
Alhoewel ik begrijp dat mijn boodschap geen prettige boodschap is, wil ik u nogmaals bedanken voor uw inzet. Alleen met uw hulp komen we door deze periode. Wij zullen dit samen moeten doen, voor ‘onze’ kinderen.
Mocht u iets kwijt willen, kunt u mij berichten via info@opspoor.nl.

Vriendelijke groet,
C.E.J.van Meurs
Voorzitter College van Bestuur

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".