Extra bericht

03-02-2021
Beste ouders en verzorgers,

Gisteren hebt u wellicht de persconferentie met belangstelling gevolgd. Dat de scholen open gaan per 8 februari was al vanuit de media duidelijk geworden. In de persconferentie werd echter nog niet veel duidelijk over de aangescherpte maatregelen m.b.t. de schoolopening op 8 februari. Toch leven er nog veel vragen hieromtrent.
Het bestuur heeft aangegeven met het uitbrengen van nieuwe OPSPOOR kaders te willen wachten op de protocollen van de PO-raad en de AVS om niet straks weer zaken te moeten bijstellen en het landelijk beleid hierin te willen volgen. De PO-raad schrijft dat het Ministerie vandaag het zgn. 'generieke kader ' publiceert en het servicedocument waarin omschreven staat wel maatregelen scholen moeten nemen bij de heropening.
Ik verwacht dus niet eerder dan donderdag, informatie en kaders te hebben. Daarmee zullen wij als school dan aan het werk gaan om dit praktisch uit te werken.
Hoe de organisatie op school bij heropening dan eruit zal gaan zien verwacht ik niet eerder dan vrijdag aan u te kunnen melden.
Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van obs De Nieuwe Wereld
Dennis van Alfen

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."