School morgen open

08-02-2021
Beste ouders en verzorgers,

Ons bestuur heeft net als CPOW besloten dat morgen de scholen weer open zullen zijn. Dat betekent dat we de kinderen eindelijk kunnen verwelkomen.
In verband met de sneeuw adviseren we u om indien mogelijk lopend te komen omdat de verkeerssituatie rond school problematisch zal zijn. Zo zullen parkeervakken niet of zeer beperkt beschikbaar zijn etc. Oudere kinderen vragen we zoveel mogelijk alleen te komen om de drukte te beperken. Houd u zoveel mogelijk aan de tijden zoals in de nieuwsbrief van vrijdag vermeld.
Verder verwachten we dat het wat kouder in school zal zijn en adviseren u om uw kinderen warm aan te kleden. Het is beter als ze iets uit kunnen trekken dan dat ze het koud hebben.

Naast de informatie van ons bestuur m.b.t. het wel/niet opengaan van de school morgen 9 februari hebben we ook nog een mededeling m.b.t. tot de studiedagen van volgende week.
We hebben afgelopen week binnen het team besloten om de studiedagen van de 18e en 19e gewoon les te geven. Normaal gesproken gebruiken we deze dagen om de toetsen op kind-, groeps- en schoolniveau te analyseren, onderwijsplannen te maken en/of aan te passen en rapporten te schrijven etc..
Dit zijn de roostervrije dagen van de leerlingen en Duurzame inzetbaarheidsdagen van de leerkrachten. Deze dagen zijn belangrijk om het onderwijsaanbod goed af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de kinderen en de kwaliteit te bewaken. Ze worden altijd in overleg met de MR voorgaand aan het schooljaar vastgesteld. We zijn van mening dat het belangrijk is dat de kinderen nu weer zoveel mogelijk fysieke lessen kunnen krijgen.
Nu we deze week weer naar school gaan, zijn er tevens nog geen Cito toetsen afgenomen, valt nog niets te analyseren en kunnen we ook nog geen rapporten schrijven omdat we sinds november te weinig objectieve toetsen en observaties hebben kunnen verzamelen.

We starten met de afname van de Cito toetsen na de voorjaarsvakantie. De rapporten en gesprekken verplaatsen we naar begin april.
Donderdag 18 en vrijdag 19 februari zijn dus gewone lesdagen en de middagen willen we gebruiken voor gesprekken(video) met ouders die we al lange tijd niet hebben kunnen spreken. Pas in april gesprekken houden met deze ouders vinden we te lang duren.
De studiedag van maandag 1 maart blijft staan. Deze hebben we echt nodig om onze onderwijskwaliteit op peil te houden.

Met vriendelijke groet,
namens het team van obs De Nieuwe Wereld

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".