Nieuwsbrief 5 maart 2021

05-03-2021
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Het team van De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.

Rekening houden met onderstaande situaties
In deze nog steeds onzekere tijden worden we regelmatig geconfronteerd met situaties die een groot beroep doen op de flexibiliteit en begrip van alle betrokkenen.

We zijn heel blij dat de school open is en willen dat ook graag zo houden. Tegelijkertijd zien we om ons heen regelmatig scholen die hun deuren voor sommige groepen of zelfs geheel moeten sluiten vanwege geconstateerde besmettingen onder leerlingen en personeel.

Om dit zo goed mogelijk te voorkomen hanteren we de maatregelen zo strikt als binnen onze mogelijkheden liggen. Helaas brengt dat ons soms plotseling in situaties waarin we geen bezetting voor een groep hebben, omdat een leerkracht in quarantaine moet, getest moet worden of gewoon ziek is en we ook geen vervanging hebben, omdat ook eventuele ambulante medewerkers of invallers niet beschikbaar zijn. We verzoeken u in dat geval uw kind thuis te houden. Vanwege het niet mogen mengen van kinderen uit verschillende groepen kunnen we in die situaties ook geen groepen verdelen. We kunnen dan dus tevens geen noodopvang bieden.
Soms lukt het, afhankelijk van de beschikbare voorbereidingstijd, om diezelfde dag al online onderwijs op te zetten, maar vaak zal dat een dag duren.

Het is dus belangrijk dat u voorbereid bent op de mogelijkheid dat dit ook voor uw kind(eren) kan gelden. Zorg dat u berichten uit het ouderportaal goed in de gaten houdt (vooral in de ochtend) en dat u over alternatieven beschikt voor opvang van uw kind(eren) indien we melden dat uw kind niet naar school kan.

We ervaren dat u als ouders goed meedenkt en -werkt om zorgvuldig met de maatregelen om te gaan en dat kind(eren) regelmatig uit voorzorg thuis worden gehouden bij mogelijke risico’s. Hoewel we niet kunnen uitsluiten dat onze school mogelijk toch getroffen wordt, is het goed te weten dat iedereen zich goed bewust is, zich medeverantwoordelijk voelt en samen meewerkt om de school open te houden.

Indien u twijfelt of uw kind naar school kan komen of andere vragen heeft, neemt u dan contact op met school om te overleggen. Ook kunt u met vragen terecht bij de GGD: 075-6518320

Bericht vanuit het bestuurskantoor afdeling Onderwijs

Beste ouders/verzorgers,

We krijgen via onze directeuren wat vragen over de toetsperiode. Uiteraard begrijpen wij dat we in een situatie zitten waarin de afgenomen toetsen wellicht een afwijkend resultaat laten zien dan de verwachting was geweest in een jaar waarin alles ‘normaal’ zou zijn geweest. Wij hebben er echter voor gekozen om het toetsen wel door te laten gaan. Niet om uw kind af te rekenen op de resultaten, maar juist om te zien waar uw kind staat qua ontwikkeling. Op deze manier kunnen we bepalen wat er nodig is om maatwerk te bieden; om uw kind te ondersteunen daar waar nodig. Wij willen graag ook nog eens benadrukken dat deze ondersteuning niet altijd gericht hoeft te zijn op achterstand.

F.C Purmerend
Hieronder vindt u een flyer van F.C. Purmerend m.b.t. tot de selectiedagen als vervanging voor het minischoolvoetbaltoernooi.


Flyer_selectiedagen_DEF.jpg

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".