Nieuwsbrief 12 maart 2021

12-03-2021
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van obs De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
MR-verkiezingen

Beste ouders/verzorgers,

Binnenkort wil de Medezeggenschapsraad verkiezingen houden voor de OMR. 
Dit is de oudergeleding binnen de Medezeggenschapsraad .
Deze is er om mee te denken met school en de belangen van kinderen te vertegenwoordigen.
Als lid van de oudergeleding van de MR werk je samen met de personeelsgeleding en de directie aan belangrijke onderwerpen die de school aan gaan.
Twee leden van de huidige OMR willen hun positie verkiesbaar stellen. Voelt u er iets voor om de MR te komen versterken met uw enthousiasme en frisse blik, laat ons dat weten door middel van een mail naar: mr@obsdenieuwewereld.nl.

Wij willen uw reactie graag ontvangen voor: 26-03-2021.
Wanneer er meerdere belangstellenden zijn, zullen er verkiezingen plaatsvinden.

Met vriendelijke groet, MR obs De Nieuwe Wereld (Voorzitter Jan Heus).

Juf Laura
Juf Laura heeft een pittige periode achter de rug en is inmiddels weer deels hersteld zodat ze aan haar re-integratie kan gaan werken. Dat betekent dat ze haar aanwezigheid en taken op school de komende tijd gaat opbouwen. We zijn blij dat we haar weer te kunnen verwelkomen op school.

Laatste week juf Romy 
Komende week gaat Romy ons helaas verlaten. Vrijdag 19 maart is haar laatste dag bij ons en nemen we afscheid van haar. Juf Romy had vorig jaar al aangegeven dat zij nieuwe uitdaging zocht. We waren overeengekomen dat zij tot de voorjaarsvakantie zou blijven. Gezien de huidige omstandigheden was zij echter bereid toch nog enkele weken langer te blijven wat voor ons fijn was. Ze heeft ons enorm geholpen een groot deel van het schooljaar op een goede manier te overbruggen. We hebben haar als een prettige en betrokken collega ervaren. We hopen haar nog wel regelmatig terug te zien omdat ze wel binnen de stichting blijft werken.

Oproep ! Opladers vermist
Na de periode van thuiswerken missen we nog een aantal opladers van de chroombooks. Wilt u a.u.b. thuis nog even goed kijken of er wellicht nog één is blijven liggen en niet is ingeleverd?

Overgang naar Microsoft 365
Op dit moment werken we in de groepen naast de leer-/werkomgeving van ZuluConnect met verbinding naar de methodesoftware, met Google (G suite for education) voor samenwerking en delen van bestanden. Binnen de ZUluConnect omgeving beschikken de leerkrachten over de meekijkfuncties waarbij ze op afstand kunnen monitoren waar leerlingen aan werken.

Het bestuur heeft besloten dat alle scholen van OPSPOOR binnenkort over gaan, op het werken met Microsoft 365. Op team- en stichtingsniveau werken we al met Microsoft 365. De bedoeling is dat we rond de zomervakantie zullen overstappen. ZuluConnect als leer-/werkomgeving zal gehandhaafd blijven.

Avondvierdaagse

Beste ouders/ verzorgers,

Ieder jaar wordt de avondvierdaagse door de Oudervereniging georganiseerd, maar ook dit jaar kan de Avondvierdaagse helaas niet doorgaan.

Gelet op de huidige maatregelen is het voor het Bestuur wandelsportvereniging Purmerend en Omstreken, niet mogelijk om op een veilige manier de avondvierdaagse in Purmerend te organiseren. In 2021 is er geen avondvierdaagse.

De KWBN organiseert de Avondvierdaagse Home Edition, hiermee geeft zij iedereen in Nederland de gelegenheid een eigen Avond4daagse te lopen. Dus niet in hele grote groepen tegelijk, maar alleen met een vriendje, een sportmaatjes of met het gezin. De vier dagen zijn in de periode tussen 29 maart en 30 juni 2021. Maar tussen de eerste en de vierde dag mogen maximaal twee weken zitten.

Vanaf de tweede helft van maart kan er worden ingeschreven. Per deelnemer kost deelname €6,50. Daarvoor krijg je iedere dag drie verschillende routes via de eRoutes app in de afstand die je zelf kiest. Je hebt daarbij de keuze uit 2,5 - 5 - 10 km. En na afronding van de vier dagen wandelen ontvang je de officiële Avond4daagse medaille thuis!

Let op dat de juiste medaille wordt besteld, fout bestelde medailles kunnen niet geruild worden

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de site van de avondvierdaagse: https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

Veel plezier.

De Oudervereniging

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".