Nieuwsbrief 19 maart 2021

19-03-2021
Beste ouder en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Het team van De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.

Aanmelden broertjes en zusjes
We zijn momenteel druk bezig om de formatie voor komend schooljaar te organiseren. Daarbij is het belangrijk om zicht te hebben op de instroom van leerlingen komend schooljaar. Indien er broertjes of zusjes zijn die in schooljaar 2021-2022 4 jaar worden wilt u deze dan vast aanmelden. Dan kunnen we hier rekening mee houden en zorgen dat we voldoende ruimte hebben om alle kinderen te kunnen plaatsen.
Groep 8 thuis
Omdat er een leerling in groep 8 positief getest is, worden na overleg met de GGD de leerlingen van groep 8 en de leerkracht uit voorzorg thuis gehouden. Zij worden gezien als nauw contact. 
Voor de andere groepen zijn extra maatregelen niet nodig. Natuurlijk blijft alertheid en naleving van de maatregelen geboden. We ervaren daarin veel medewerking van alle ouders van.
Tevredenheidsonderzoek
Eens in de drie jaar wordt er onder alle scholen van OPSPOOR een tevredenheidsonderzoek gehouden. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om rond de meivakantie opnieuw een onderzoek te houden. Onder begeleiding van Beekveld & Terpstra adviseurs zullen er vragenlijsten worden uitgezet en overleggen met ouders en medewerkers georganiseerd.
We zullen u daar op een later moment verder over informeren.
Notulen  MR vergadering
In de boekenkast op het ouderportaal vindt u de notulen van de laatste MR vergadering.
 

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".