Nieuwsbrief 9 april 2021

07-04-2021
Beste ouder en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Het team van De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf kan gezien de huidige maatregelen helaas nog niet in de school en dat betekent dat er vooralsnog geen portretfoto's gemaakt kunnen worden op school. De schoolfotograaf zal wel maandag 12 april a.s. aanwezig zijn om buiten groepsfoto's te maken.
Dit jaar worden dus alleen groepsfoto's gemaakt.
Bij te slecht weer zal het dinsdag 13 april plaatsvinden. 
De kinderen krijgen een bon mee zodat u eventueel nog een afspraak kunt maken om een portretfoto te laten maken. Dit gaat buiten de school om.
We hopen op mooi weer en lachende gezichten😁.
Tevredenheidsonderzoek 
In de week voor de meivakantie worden de vragenlijsten voor het Tevredenheidsonderzoek opengezet voor ouders en medewerkers. 
De leerlingen van de groep 6 t/m 8 zullen de vragenlijst in de 3 dagen na de meivakantie invullen.
Woensdag 12 mei staat dan in het teken van het tevredenheidsonderzoek. In de middag vinden dan gesprekken plaatsen n.a.v. de uitkomsten van de uitgezette vragenlijsten met een afvaardiging van medewerkers en ouders.
U ontvangt binnenkort een uitnodiging om aan het Tevredenheidsonderzoek mee te doen.
Communicatie over Covid-19
Regelmatig worden ouders, leerlingen en medewerkers getest en soms ook positief bevonden.  Indien dit gevolgen heeft voor een groep of personen informeren we betrokkenen (ouders, medewerkers) direct hierover. Dit gaat altijd na overleg met de GGD en ons bestuur.
In gevallen dat dit niet nodig is omdat er geen risico aanwezig is zullen we u dus ook niet berichten. Het is ondoenlijk om ook deze gevallen steeds te melden en we rekenen op uw begrip.
We zien dat u over het algemeen ook voorzichtig bent en voorzorgsmaatregelen neemt. Dat is fijn omdat we alleen samen ervoor kunnen zorgen dat we school zo goed mogelijk open kunnen houden.
Indien u uw kind ziekmeldt via het ouderportaal, stellen we er prijs op dat u erbij vermeldt om wat voor klachten het gaat.
NB: Bij Covid gerelateerde klachten moet uw kind eerst 24 uur klachtenvrij zijn voor hij/zij weer naar school mag.
 

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".