Nieuwsbrief 14 mei 2021

14-05-2021
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend
Beste ouders/verzorgers,

Deze week heeft u, als het goed is, het TMO inventarisatieformulier voor schooljaar 2021-2022 ontvangen. 
Deze is meegegeven aan uw (oudste) kind. (in zijn/haar schooltas).

Let op: 
De kinderen uit groep 8 hebben geen formulier ontvangen aangezien zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Indien er een broer/zus bij ons op school zit is het formulier aan hen meegegeven.

Aangezien het maken van het TMO rooster enorm veel tijd en planning vergt, ontvangen wij graag dit formulier per omgaande (uiterlijk woensdag 19 mei) ingevuld retour.
Deze kunt u op het schoolplein aan de leerkracht geven of uw kind geeft deze aan de leerkracht.

Mocht u het formulier niet hebben ontvangen/gezien in de schooltas van uw kind, stuurt u dan een mail met naam en groep van uw (oudste) kind via dit e-mail adres:

tmo@obsdenieuwewereld.nl

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Cornelly Beringen en Esther Straten
TMO werkgroep

Ouders aan het woord