Nieuwsbrief 21 mei 2021

21-05-2021
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van De Nieuwe Wereld wenst u een goed pinksterweekend toe en ziet u graag weer op dinsdag 25 mei.

Tevredenheidsonderzoek
Velen van u hebben meegewerkt aan het tevredenheidsonderzoek evenals de leerlingen van groepen 6 t/m 8 waarvoor onze dank.
We krijgen daarbij van u het mooie rapportcijfer 7,8 en worden door de leerlingen met 8,1 gewaardeerd. 
In een gesprek met ouders en medewerkers o.b.v. het onderzoeksbureau kwamen o.a. de volgende zaken naar voren.
  • Als tops krijgen we mee dat leerlingen aangeven zich in hoge mate veilig te voelen op en rondom school.
  • Dat leerkrachten vakbekwaam zijn en de lesstof goed uitleggen aan de leerlingen.
  • Er is prettige communicatie tussen leerkracht en ouder omtrent het (leren van het) eigen kind en de directie is goed op de hoogte van wat er speelt op school.
  • Ouders en leerlingen vinden dat het De Nieuwe Wereld gelukt is om hun onderwijs zorgvuldig aan te passen aan de beperkingen rond corona.
  • Vanuit de leerlingen dat het ICT-aanbod bijdraagt aan het realiseren van een uitdagende leeromgeving en dat leerkrachten de leerdoelen helder maken in de klas.
Als algemene tip krijgen we uit het onderzoek mee dat De Nieuwe Wereld de communicatie omtrent schoolprestaties van de leerlingen nog verder kan verfijnen.
Deze punten en andere uitkomsten nemen we mee voor de komende jaren om onze school verder te ontwikkelen.
Binnenkort zullen we de resultaten via een poster aan u presenteren.
Schoolreisjes
Sommige schoolreisjes zijn vorig schooljaar en dit schooljaar helaas niet doorgegaan. Wij gaan ervan uit dat wij volgend schooljaar wel weer in de gelegenheid zijn om op schoolreis te gaan. De betalingen die door u reeds gedaan zijn, worden volgend schooljaar verrekend.
Jubileum
Helaas is de viering van ons 20-jarig jubileum ook niet doorgegaan. Wij zullen hier zodra er weer wat meer mogelijkheden zijn nog even aandacht aan schenken. Voor de ouders die kaarten hebben gekocht voor de hitjesbingo en deze nog in hun bezit hebben, is er een mogelijkheid om deze in te leveren en geld retour te krijgen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, mail dan naar b.krebbers-schreijen@opspoor.nl.
'Out of School'
In de bijlage vindt u de flyer van de zomerschool van OPSPOOR. De zomerschool organiseert leuke en spannende activiteiten rondom wetenschap en techniek, rekenen, koken, sport&spel. Zie de flyer.
Aanbod SPURD
Nog een paar weken tot de zomervakantie. En tot die zomervakantie is ons SpurdFun-programma weer in volle gang. Iets aangepast en aangevuld. Wij hebben ons best gedaan om weer een leuk programma te organiseren en zoveel mogelijk wijkgericht te werken. Op de vrijdagmiddag zijn wij bij FC Purmerend actief van 15:00 – 17:00 uur. Zie ook de flyer in de bijlage

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".