Nieuwsbrief 2 juli 2021

02-07-2021
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend toe.
Uit wapperen
Woensdag 7 juli nemen we afscheid van onze leerlingen van groep 8.
Om 10.30u worden ze door de hele school uit gewapperd en begint voor hen de zomervakantie.
Wisselmiddag
Donderdag 8 juli a.s. is de wisselmiddag. Van 13.00-14.00u maken de (nieuwe)kinderen in de samenstelling voor komend schooljaar kennis met hun (nieuwe) leerkracht en klasgenoten.
Start zomervakantie vrijdag 9 juni 12.30u
Vrijdag 9 juli houden we ’s ochtends nog de traditionele ‘Open bak’ waarin kinderen hun talenten kunnen tonen. Daarna is de school om 12.30u uit en start de zomervakantie.
Tevredenheidsonderzoek
In de bijlage vindt u de Poster met de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek.
Eerder hebben we u al geïnformeerd dat we blij zijn met de waardering die hierin wordt gegeven. De aandachtspunten/tips nemen we mee in onze schoolontwikkeling voor de komende jaren.
TMO
Afgelopen schooljaar hebben we in de periode van onderwijs op afstand geen gebruik kunnen maken van de Tussen Middag Opvang (TMO).
Ouders die geen beurten kunnen staan betalen een bijdrage voor het hele jaar. Hiervan wordt een kleine vergoeding bekostigd voor ouders die deze beurten overnemen.
Omdat deze beurten niet overgenomen zijn in deze periode, is een gedeelte van deze bijdrage blijven staan. Verrekening brengt veel kosten en tijd met zich mee.
Toch willen we hier transparant over zijn en hebben hierover overleg gevoerd met de medezeggenschapsraad (MR). In het overleg is besproken dat er altijd grote behoefte is aan speelmateriaal en vervanging van dit materiaal. De bijdrage zou dus goed gebruikt kunnen worden voor aanschaf en vervanging van speelmateriaal tijdens de TMO-pauzes. Dat zou een bijdrage leveren aan het spel en het plezier van de kinderen.

Indien er ouders zijn die toch een deel terug willen vragen van hun afkoopbijdrage, dan bieden we voor deze ouders de mogelijkheid om een gedeeltelijke restitutie (€12,-) te vragen. Deze restitutie zal dan contant gebeuren waarbij dit dan woensdag 7 juli om 12:30 uur kan worden opgehaald bij de conciërge door een volwassene (i.v.m. handtekening voor ontvangst).
Deze aanvraag moet in verband met de verwerking uiterlijk maandag 5 juli 18.00u binnen zijn.

U kunt u verzoek richten aan: tmo@obsdenieuwewereld.nl , o.v.v. de naam van uw (oudste) kind en zijn/haar groep. 

BSO+
Het IT-lab is vertrokken van de bovenverdieping en verhuist naar de H20 locatie op het industrieterrein waar ook de zomerschool gaat starten. In de twee lokalen komt een BSO+ van de Prinsenstichting. Zij zijn aanwezig van 14.00 tot 18.00u en maken ook gebruikt van het speelplein vanaf 15.00u. Hierover is ook overleg geweest met de BSO van SKOP en er worden afspraken gemaakt over het buitenspelen.
 

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".