Nieuwsbrief 1 oktober 2021

27-09-2021
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
.
Het team van De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend
Studiedagen 6 en 15 oktober
Volgende week woensdag 6 oktober hebben we een studiedag en zijn de kinderen de hele dag vrij.
Vrijdag 15 oktober, de vrijdag voor de herfstvakantie is er een bestuursstudiedag. Dit is een studiedag voor alle scholen van OPSPOOR, Ook deze dag zijn alle kinderen vrij.
Inloopmiddagen
Komende 2 weken zijn er weer inloopmiddagen. Na inschrijving kunt u samen met uw kind het werk aan de thema's bekijken.
Kinderboekenweek
Aanstaande woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek. Op donderdag 7 oktober mogen de kinderen verkleed als hun favoriete personage of hun droomberoep naar school komen.
Als school doen we mee met de actie van Bruna: 
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 oktober t/m 17 oktober) een kinderboek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. Wij verzamelen al deze kassabonnen. We mogen voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken in de Bruna-winkel waar ook de bonnen zijn ingeleverd. Dus hoe meer bonnen, hoe meer boeken!
Kleedjesmarkt vrijdag 8 oktober
Omdat de regels dit weer toelaten, wordt er op vrijdag 8 oktober vanaf 14.30uur, bij goed weer, een kleedjesmarkt georganiseerd, op het schoolplein in de bak. De kinderen kunnen hun boeken verkopen ad. €0,50 per boek, de opbrengst mogen zij zelf houden.
De boeken die niet verkocht worden, mogen aan school gedoneerd worden, wij zullen hier een goede bestemming aangeven.

Met vriendelijke groet,
De Kinderboekenweek commissie

Ouderbijdrage
Binnenkort gaan de brieven met het verzoek voor de ouderbijdrage weer de deur uit. Het is fijn als u na ontvangst dit gelijk in orde wilt maken.
Kascontrolecommissie
De oudervereniging zoekt in verband met het Jaarverslag nog 2 mensen die in de kascontrole commissie zitting willen nemen. De kascontrolecommissie controleert de boekhouding van de Oudervereniging. Het vraagt een paar uurtjes om de bonnen en de rekeningen na te lopen. U kunt zich aanmelden bij:
c.beringen@opspoor.nl
Kunst Atelier De Nieuwe wereld
Atelier Nieuwe Wereld is weer van start gegaan. Het Atelier is een cursus van Cultuurhuis Wherelant. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
U meldt uw kind aan via de website www.wherelant.nl en met filter ‘jeugd’.
De cursus kost € 95,00. Mocht dit een probleem zijn dan kunt u gebruik maken van het Jeugd Sport- en Cultuurfonds. (zie flyer)
Voor informatie kunt u bellen met 0299-434777 of mailen: 0299-434777.

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".