Nieuwsbrief 29 oktober 2021

29-10-2021
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Afname NIO, Drempeltoets en PMTK
Volgende week dinsdag en woensdag doen de leerlingen van groep 8 de NIO, drempeltoets en de PMTK.
De toetsen worden afgenomen door bureau SOS.
De leerlingen zullen hier in de ochtenden mee bezig zijn. 
Achtergebleven fietsen op het schoolplein
Het komt nog regelmatig voor dat in het weekend of de vakanties, fietsen blijven staan van kinderen.  Door vandalisme worden ze dan  (onherstelbaar) beschadigd.
We willen u dan ook vragen om erop toe te zien dat uw kinderen hun fiets meenemen naar huis en niet op het schoolplein laten staan.
Hoofdluis (herhaling)
Dit schooljaar hebben we u gevraagd om zelf regelmatig uw kind(eren) thuis te controleren op hoofdluis. Nu kort na de herfstvakantie is er in enkele groepen hoofdluis geconstateerd. Wilt u daarom deze weken uw kind(eren) extra goed controleren. Mocht u hoofdluis of neten constateren wilt u ze dan behandelen. Na behandelingen kan uw kind gerust weer naar school. Blijf a.u.b. ook de weken daarna regelmatig controleren. zie: https://www.jouwggd.nl/lichaam/hoofdluis/
Maatregelen i.v.m. Covid
De verwachting is dat dinsdag aanstaande er weer aanscherping van maatregelen zullen plaatsvinden nu de besmettingscijfers weer oplopen. Indien dit voor onze school ook weer veranderingen inhouden dan zullen we, na overleg met de MR,  u hier over informeren.

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".