Nieuwsbrief 5 november 2021

05-11-2021
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Corona en maatregelen
Per maandag 6 november vindt er een aanscherping van de maatregelen plaats. 
Het bestuur heeft vooruitlopend op het nog vast te stellen protocol  van de PO-raad het volgende besloten:  
Er is overleg geweest met het College van Bestuur en de GGD. Op dit moment houden we alle basisregels aan (zie bijgaande flyer voor de zekerheid). Hiernaast heeft de GGD basisscholen als doorstroomlocaties zonder verplichting van de QR code aangemerkt. Op hun advies hanteren we daarom per 6 november de verplichting van mondkapjes voor ouders/verzorgers, bezoekers en medewerkers bij verplaatsing binnen de school. 
Op het schoolplein vragen we u om de 1,5 meter in acht te nemen.Groep in quarantaine
Zoals u uit eerdere berichten heeft kunnen lezen zijn er een aantal besmettingen geweest in groep 6b. Deze groep is in overleg met de GGD en het bestuur uit voorzorg donderdagmiddag in quarantaine gegaan. In principe kunnen de leerlingen uit deze groep (als zij in het weekend negatief testen), maandag weer naar school terug.  Alle ouders zijn, afhankelijk van de situatie en het risico, geïnformeerd afgelopen dagen.
Het blijft wel belangrijk dat iedereen alert is op gezondheidsklachten en bij klachten thuisblijft en gaat testen (of pas na 24 uur klachtenvrij weer naar school komt).
Oudergesprekken
Binnenkort houden we weer stand van zaken gesprekken.
U ontvangt van de leerkracht van uw kind een uitnodiging om in te schrijven voor de stand van zaken gesprekken. Deze worden gehouden in de week van 15 november. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de gesprekken op school gehouden kunnen worden met in achtneming van de huidige maatregelen. Dat betekent o.a. 1,5 m afstand en bij verplaatsing door de school een mondkapje op.(zie bericht boven)
Schoolfotograaf
Vorige week donderdag is de schoolfotograaf geweest. Alle leerlingen zijn weer op de foto gezet en sommige ook met broer en/of zus.
Zoals eerder gemeld, ontvangt iedere leerling een unieke code waarmee de foto’s bekeken en besteld kunnen worden. De broer zus foto’s staan bij de foto’s van uw oudste kind.
De strookjes met de codes zullen binnen 2 weken door de fotograaf worden aangeleverd en zullen daarna aan uw kind(eren) worden meegegeven.

Met vriendelijke groet,

De Schoolfotograaf commissie

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."