Nieuwsbrief 19 november 2021

18-11-2021
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Jaarverslag 2020-2021
In de boekenkast van het ouderportaal vindt u het gezamenlijk Jaarverslag van School, de Medezeggenschapsraad, de Oudervereniging en de Tussen de middag opvang. Vanwege de zeer geringe belangstelling op de jaarvergadering hebben we twee jaar geleden besloten dit om te zetten in een vragenhalfuurtje. Dit jaar zal dat net als vorig jaar online zijn. Indien u vragen heeft naar aanleiding van het Jaarverslag kunt dat kenbaar maken via directie.obsdenieuwewereld@opspoor.nl. U krijgt dan een link toegestuurd zodat u in kunt loggen in het vragenhalfuurtje op woensdag 1 december van 19.30-20.00uur.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf heeft vandaag de kaarten met de code voor de schoolfoto's van uw kind afgegeven. 
Wij hebben deze aan uw kind meegegeven (zo niet dan ontvangt u deze maandag). 
De broer/zus foto's staan in principe bij de foto's van uw oudste kind. 
Op de kaart staat een wachtwoord en een code, beide nummers heeft u nodig om in te loggen en de foto's te bekijken.    Indien u vragen heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen et de fotograaf Sonja Stengewis, haar gegevens staan op de kaart vermeld.  
Met vriendelijke groet, 
De Schoolfotograaf commissie
Corona
Wij zien een toename van leerlingen die ziek gemeld worden met klachten die niet direct als corona gerelateerd worden gezien. Toch blijkt dat ook bij andere klachten er sprake kan zijn van corona.
Gezien het aantal besmettingen afgelopen weken willen we vragen ook attent te zijn bij dit soort klachten en bij twijfel een test af te laten nemen.
Hieronder vindt een lijst met corona gerelateerde klachten:

De meest voorkomende klachten bij COVID-19:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Minder voorkomende klachten:

 • Vermoeidheid
 • Algehele pijnklachten
 • Hoofdpijn
 • Oogpijn
 • Spierpijn
 • Duizeligheid
 • Prikkelbaarheid/verwardheid
 • Buikpijn
 • Afvallen/verlies van eetlust
 • Diarree
 • Overgeven / misselijkheid
 • Oogontsteking
 • Verschillende huidafwijkingen
 • Zich niet lekker voelen

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".