Nieuwsbrief 26 november 2021

26-11-2021
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Coronamaatregelen 
Vanavond zullen we uit de persconferentie vernemen of er ook nog maatregelen m.b.t. het onderwijs gaan plaatsvinden. Indien dat zo is dan zal ons bestuur al in het weekend in de lucht komen met berichten richting de scholen en de ouders. De verwachting is dat dit wellicht niet het geval zal zijn en dan volgt maandag verdere berichtgeving vanuit ons bestuur. 
Sint
Als het goed is verwelkomen wij Sinterklaas en zijn pieten op vrijdag 3 december rond 8.45 uur op een verrassende manier. In verband met de aangescherpte maatregelen mogen Sinterklaas en zijn pieten de school niet betreden, maar na de aankomst blijven Sinterklaas en zijn pieten op het schoolplein om de kinderen uit de onderbouw nog even persoonlijk te begroeten.
Net als vorig jaar willen wij u erop wijzen dat er geen ouders of andere belangstellenden tijdens het bezoek van Sinterklaas en zijn pieten op of rondom het schoolplein aanwezig mogen zijn.  
Jaarverslag 2020-2021 (herhaling)
In de boekenkast van het ouderportaal vindt u het gezamenlijk Jaarverslag van School, de Medezeggenschapsraad, de Oudervereniging en de Tussen de middag opvang. Vanwege de zeer geringe belangstelling op de jaarvergadering hebben we twee jaar geleden besloten dit om te zetten in een vragenhalfuurtje. Dit jaar zal dat net als vorig jaar online zijn. Indien u vragen heeft naar aanleiding van het Jaarverslag kunt dat kenbaar maken via directie.obsdenieuwewereld@opspoor.nl. U krijgt dan een link toegestuurd zodat u in kunt loggen in het vragenhalfuurtje op woensdag 1 december van 19.30-20.00uur.

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."