Nieuwsbrief 3 december 2021

02-12-2021
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een gezellig Sinterklaas weekend.
Sintviering
Ondanks de huidige maatregelen, heeft het SIntfeest toch doorgang kunnen vinden. Na een spectaculaire entree per brandweerauto is de Sint buiten onthaald op dans en liedjes. Er was een tent met verwarming voor de Sint geregeld en vervolgens zijn de jongste groepen nog bij Sint buiten langs geweest. De kinderen t/m groep 4 hebben in de Schatkamer van SInterklaas een mooi cadeau kunnen uitkiezen. In de groepen 5 t/m 8 is het met surprises en gedichten feestelijk gevierd. Zo is door organisatie van de Sintcommissie, ondersteuning van de oudervereniging en financiën vanuit de ouderbijdrage, het een mooi feest geworden voor de kinderen.
Corona-maatregelen
We zien dat de aangescherpte maatregelen goed door iedereen worden opgepakt. Bijna alle leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben een mondkapje mee naar school. Voor wie het vergeet, verzorgen wij uiteraard een exemplaar.
We merken ook dat u goed mee blijft denken en werken in het preventief handelen. Dat is fijn want alleen door goed samen te werken houden we het virus zoveel mogelijk buiten de deur. 
We zoeken steeds naar oplossingen om bij uitval, de groepen toch zo goed mogelijk op te vangen en van onderwijs te voorzien. Dat lukt vaak, maar lang niet altijd. We danken u voor uw begrip en flexibiliteit.
NB: Blijft u op het schoolplein letten  op de 1,5m afstand, kom alleen en laat waar mogelijk leerlingen zoveel mogelijk alleen naar school komen.
Zelftesten voor leerlingen uit groep 6,7, en 8
Op advies van het OMT wordt het advies voor preventief zelftesten uitgebreid. Dit dringende test-advies dat voor al het personeel en leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 op scholen geldt luidt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen (ook voor gevaccineerden).
Als de test positief is, gaat de leerling of het personeelslid (en de rest van het huishouden) in quarantaine en laat zich testen in de GGD-teststraat. (Alleen voor mensen die korter dan 8 weken geleden een coronabesmetting doormaakten, geldt dit testadvies niet) 
De zelftesten worden komende week mee naar huis gegeven; er zullen dus geen zelftesten door school bij leerlingen worden afgenomen. 
Ouders van kinderen in groep 6.7 en 8 ontvangen volgende week meer informatie en de zelftesten.
Beslisboom
In de bijlage vindt u de nieuwste beslisboom. Daarmee kunt u zelf al even kijken indien u twijfelt of u kind naar school kan of niet.
 

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".