Nieuwsbrief 15 december 2021

13-12-2021
Beste ouders en verzorgers,
U heeft allemaal kunnen vernemen dat de regering heeft besloten de scholen volgende week te sluiten. Dat is heel jammer en tegelijk begrijpelijk gezien de omstandigheden waar ook wij dagelijks mee te maken hebben.
Zoals u in de brief van ons CvB heeft kunnen lezen zullen wij komende week geen (online)onderwijs verzorgen.

Voor de komende weken wenst het team van De Nieuwe Wereld u alvast een goed weekend en een fijne kerstvakantie en goede feestdagen toe.
Blijf gezond en blijf in contact!
kerst 2.jpg
Donderdag 16 december

Morgen is nog een gewone schooldag.

Kerstontbijt vrijdag 24 december
Er wordt apart een uitnodiging verstuurd voor het kerstontbijt. Dat hebben we met de vervroegde kerstvakantie een week naar voren gehaald. het Kerstontbijt wordt aangeboden door de MR,  OV en mede mogelijk gemaakt door de Lekkere dingen Bakker.
Deze dag wordt verder gebruikt om alles af te ronden en goed af te sluiten met kinderen.
Kerstvakantie
Op vrijdag 17 december start de kerstvakantie 14.30u
Vooralsnog gaan we ervanuit dat na de Kerstvakantie wij op maandag 10 januari 2022 weer gewoon opengaan en we alle kinderen weer zullen ontvangen. Mochten er komende weken toch nog verder aanscherping van maatregelen zijn dan zullen we dat uiteraard met u communiceren.

Noodopvang
Volgende week verzorgen we als school ook de noodopvang van 8.30 -14.30 (op woe tot 12.30u) en op vrijdag tot 12.00u
U kunt hier alleen gebruik van maken indien:

U beiden werkzaam bent in een cruciaal beroep: zie voor lijst:
Om gebruik te kunnen maken van de noodopvang, dient u een verzoek in.
Wij zullen u verzoek dan behandelen en u laten weten of u in aanmerking hiervoor komt.
Bij het verzoek dient u de volgende informatie te verstrekken:
Naam en groep van uw kind(eren)
Voor welke dag(en) u noodopvang nodig heeft komende week.
Een werkgeversverklaring van u werkgever
U kunt het verzoek sturen naar: b.schreijen@opspoor.nl

Indien slechts één ouder in een cruciaal beroep werkzaam is dient u een verzoek in te dienen bij:
info@opspoor.nl
Doe dit in beide gevallen vóór donderdag 17.00u
We vragen u uitdrukkelijk alleen hiervoor een verzoek te doen als het echt niet anders kan.

Bij kinderen waarvan wij vinden dat zij deze week in een kwetsbare positie komen m.b.t. tot hun ontwikkeling, zullen wij de ouders benaderen en overleggen of zij naar de noodopvang kunnen komen.

kerst 1.jpg

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."