Nieuwsbrief 11 februari 2022

08-02-2022
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs DE Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Studiedagen 16 t/m 18 februari
Op 16 t/m 18 februari zijn voorafgaand op de voorjaarsvakantie studiedagen.
De studiedagen worden gebruikt voor analyse van de resultaten en het opstellen van plannen. Juist in deze onrustige periode is het belangrijk om het onderwijsaanbod goed te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoefte van de kinderen. Daarnaast wordt gewerkt aan verdere verbetering van ons leesonderwijs, optimale registratie “Jonge kind’ en verbeteren van het NT2 onderwijs.
In de eerste week na de voorjaarsvakantie zullen de rapporten worden meegegeven en de oudergesprekken vinden in de tweede week na de vakantie plaats. U krijgt hier t.z.t. nog informatie over.
Webinar 'Hoe wordt mijn kind een makkelijke eter?'
Voor degene die het interessant vinden is er binnenkort een gratis webinar te volgens over: Hoe wordt mijn kind een makkelijke eter? Gratis webinar over eten met baby’s en peuters door dr. Victoire de Wild, die jarenlang ervaring heeft met het leren eten van jonge kinderen. Datum: dinsdag 15 februari 20.00 uur en maandag 28 februari om 20.00 uur Inschrijven kan hier: https://forms.gle/43q3kmWKEEUprpmD8 Dit webinar wordt aangeboden door JOGG-Purmerend en is toegankelijk voor (groot)ouders en professionals uit geheel Zaanstreek-Waterland. 
(zie flyer in bijlage)

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".