Nieuwsbrief 4 maart 2022

28-02-2022
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Brief van ons CvB
In de bijlage vindt u een brief van ons CvB. Daarin wordt o.a. het nieuwe lid van bestuur aan u voorgesteld en wordt teruggekeken naar de roerige periode van corona die we achter de rug hebben.
Ouders in school
Met het versoepelen van de maatregelen is er weer veel mogelijk in en rond school. Het is bijna weer terug naar normaal.
Komende week zullen de oudergesprekken ook gewoon op school worden gehouden. We hebben ook ervaren dat de beperkingen soms ook positieve zaken hebben opgeleverd. Zo hebben we o.a.  kunnen ervaren dat de leerlingen vanaf de kleuters al snel veel zelfstandiger naar school of de klas konden gaan. Dat helpt hen enorm bij hun ontwikkeling en bewustzijn. Tevens hebben we gemerkt dat dit het onderwijs ten goede komt omdat de kinderen gelijk de dag goed kunnen starten met de focus op het onderwijs en de leerkrachten zich gelijk op de kinderen kunnen richten.. Dit houden we voorlopig dan ook zo. Indien u iets belangrijks heeft te melden aan de leerkracht (wat niet via het ouderportaal kan) kunt u uiteraard even naar binnen.
We vinden het wel belangrijk om goed (informeel) contact met u te kunnen hebben. Daarom zullen we ook geregeld een inloop na lestijd organiseren waarbij u de klas in kunt en de leerkracht ook tijd voor u heeft. Daarnaast blijft het maken van een afspraak altijd mogelijk.
Werken met Blink
Misschien heeft u er al wat van uw kind over gehoord, maar de komende periode (tot aan de meivakantie) gaan wij een nieuwe methode uitproberen voor ons leesonderwijs. Omdat de methode VTL die wij gebruiken vanaf groep 4 is verouderd, zijn wij op onderzoek gegaan naar een nieuwe leesmethode. De methode Blink Lezen sprak ons hierin heel erg aan. Het is een complete methode voor technisch lezen, begrijpend lezen, verdiepend lezen, vrij lezen en voorlezen. We denken dat Blink heel goed aan zal sluiten op het betekenisvolle onderwijs dat wij graag willen verzorgen. Dit betekent dat we de komende periode niet met leeslink en vtl zullen werken. Naast Blink Lezen zullen we ook Blink Wereld gaan uitproberen, dit zal zijn in plaats van IPC.  
Tijdens deze periode zullen we goed monitoren hoe de kinderen hierop reageren en of het inderdaad de motivatie van de kinderen zal verhogen zoals wij beogen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.  
Kunstatelier Wherelant
Het kunstatelier van Wherelant op donderdagmiddag na schooltijd zal volgende week weer starten. Deze week was de docent nog ziek.


 

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".