Nieuwsbrief 25 maart 2022

25-03-2022
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Zones.JPG
Beweegwijs

Afgelopen week hebben zowel de teamleden als de TMO-coördinatoren uitleg en training gehad over Beweegwijs. Iedereen is enthousiast en we willen graag beginnen om dit aan de kinderen aan te gaan bieden. Binnenkort gaan we starten. We houden u op de hoogte.
Paasontbijt
Afgelopen jaren hebben we regelmatig een paasontbijt gehouden op school. We beogen daarmee een gezellige activiteit voor de kinderen te organiseren om de onderlinge verbondenheid en groepsvorming te versterken. 
Wat dit jaar speelt is dat de maand april de Ramadan is. We weten dat er in de bovenbouw altijd aardig wat kinderen hieraan meedoen. Deze kunnen echter niet meedoen aan een ontbijt. We hebben besproken dat daarmee het ontbijt aan zijn doel voorbijschiet nml. de onderlinge verbinding vergroten. We hebben daarom besloten dit jaar geen paasontbijt te doen. Wel zullen we leuke verbindende activiteiten in de groep organiseren en het chocolade–ei wordt meegegeven aan het einde van de dag.
Ziekmeldingen
De meeste ouders doen het al maar wilt u bij ziekte van uw kind dit wel dagelijks doorgeven zolang de ziekte duurt. Dit is belangrijk in verband met het overzicht.
Audit
Afgelopen week heeft een auditcommissie van ons bestuur de school bezocht. In het kader van het kwaliteitsbeleid is ons bestuur begonnen met het opleiden van auditcommissies. Deze commissies bezoeken de scholen en bekijken aan de hand van de indicatoren van het inspectiekader hoe de school ervoor staat. Daarbij waarderen ze de school op het Onderwijsproces, Veiligheid en schoolklimaat, de Onderwijsresultaten en de Kwaliteitszorg en ambitie. De bevindingen van de auditcommissie vormen als het ware een spiegel die de school wordt voorgehouden.
In een eerste terugkoppeling aan het einde van de audit-dag, benoemde de auditcommissie als sterke punten het goede pedagogisch klimaat op DNW, de fijne sfeer, betrokken leerkrachten met een gedeelde ambitie, de kernwaarden die levend zijn in het team en het proces om te komen tot een doorgaande schoollijn.
De school werd op vrijwel alle punten voldoende beoordeeld. Als verbeterpunt gaf de commissie aan dat de differentiatie bij instructie en verwerking beter kan. Daarnaast gaf de commissie ook nog enkele adviezen. 
Het oordeel van de commissie stemt ons tevreden en het geschetste beeld komt overeen met het beeld dat we als school van ons zelf hebben. Aandachtspunten hebben we zelf al opgepakt en zijn we mee aan het werk.
We krijgen nog een rapportage met de uitwerking van de bevindingen en adviezen. Deze zullen we ook met de MR bespreken.

Enquête rapporten
We zijn bezig met een herziening van ons rapport en de gesprekscyclus. Graag ontvangen we ook van u informatie over hoe u het rapport en de oudergesprekken ervaart zodat we dat mee kunnen nemen in de ontwikkeling van een nieuw rapport en de manier waarop we de oudergesprekken organiseren. De vragen nemen ongeveer 5 minuten in beslag. Inmiddels hebben al tientallen ouders de enquête ingevuld. Graag vernemen we ook uw mening.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking namens het team van obs De Nieuwe Wereld. Klik hier voor de vragen.

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".