Nieuwsbrief 15 april 2022

13-04-2022
Beste ouder(s) en verzorger(s),

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed Paasweekend en ziet u graag dinsdag 19 april.
pasen.jpg
 

Beweeg Wijs: meer kwaliteit rondom spelen en bewegen in de schoolomgeving
Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Vanaf de eerste week na de meivakantie start onze school met de methodiek “Beweeg Wijs” op dinsdag. We informeren u graag over dit programma.

Beweeg Wijs
In principe is buitenspelen een activiteit waar kinderen zichzelf zouden moeten kunnen vermaken. Op school is het spelen vaak een pauze activiteit, even “los” van het cognitieve programma binnen. Even bijkomen, verwerken van alle input en een frisse neus halen. Voor veel kinderen geldt dit zeker. Toch zijn er steeds meer kinderen die het ingewikkeld vinden om hun weg op het plein te vinden. Dat kan allerlei redenen hebben: op welke plek zijn er leuke activiteiten voor mij te doen? Waar kan ik even rustig zitten en om mij heen kijken? Met welke kinderen kan ik even fijn spelen? Voor wie moet ik op mijn hoede zijn? Het lijkt vaak wat chaotisch op het plein; weinig structuur, andere gezichten, andere leerkrachten, fanatiek voetballende kinderen, wachttijden bij de schommels, een volle zandbak, rondrijdende karren, hoe kan ik mijn weg hierin vinden? Binnen in de school snap ik alles, maar buiten valt de orde, structuur en duidelijkheid weg. Heerlijk voor heel veel kinderen, erg lastig voor aan andere groep kinderen. Beide groepen willen we bedienen. Wat komt er bij kijken?

Hoe werkt het?
Het schoolplein wordt beschouwd als een buitenklas en wordt in zes kleurenzones verdeeld. Bij elke kleurenzone horen verschillende spelvormen en worden materialen klaargelegd waardoor kinderen, wanneer ze het plein opkomen, laagdrempelig kunnen gaan spelen.
kleurijk bewegen.JPG

De spellen worden begeleid door meester Daan (Spurd) en meester Machiel (Beweeg Wijs). Later in het implementatieproces worden er mogelijk juniorcoaches, leerlingen uit groep 7 en 8 (die dit willen), om de beurt ingezet om de spellen te begeleiden tijdens de pauzes. Op deze manier creëren we een gestructureerde, veilige omgeving waarbij het voor ieder kind duidelijk is hoe het op zijn eigen niveau de spelvorm van zijn/ haar keuze kan spelen. Spelen is tenslotte de belangrijkste beweegactiviteit van kinderen. Plezier en beleving staan hierbij voorop!

spelbegeleiders Beweegwijs.JPG
Speelbegeleiders: Links Machiel (Beweeg Wijs), Rechts Daan (Spurd)
Blink:  Een tijdje geleden hebben we u geïnformeerd over ons onderzoek naar een nieuwe leesmethode. De afgelopen periode zijn we daarom aan de slag gegaan met Blink Lezen in combinatie met Blink Wereld. Vorige week hebben we een leerlingarena gehouden waarin we naar de stem van de leerlingen geluisterd hebben. De kinderen gaven aan dat ze het lezen met Blink, leuker en betekenisvoller vonden. Ze waren enthousiast over de afgelopen periode. 
Vanuit het team horen we ook veel enthousiaste geluiden. We hebben daarom besloten de komende thema periode (tot aan de zomervakantie) ook met Blink aan de slag te gaan zodat we naar verwachting voor de zomervakantie een gedegen keuze kunnen maken. 
We houden u op de hoogte! 

Schoolplein
Het ziet ernaar uit dat we na de zomervakantie een nieuw schoolplein hebben. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan wijzigingen  voor het ontwerp van ons nieuwe schoolplein. Na een langdurig proces waarin intensief is samengewerkt met de MR en overlegd met bestuur en Gemeente gaan de wensen en plannen dan toch eindelijk in vervulling. Zo gauw de tekeningen definitief zijn zullen we u hier verder over informeren.

Meubilair
De school zal naar verwachting na de zomervakantie ook kunnen starten met nieuwe leerlingsetjes en klassenmeubilair.. De werkgroep meubilair is afgelopen jaar druk geweest om de wensen te inventariseren en en een geschikte leverancier te vinden. Dat is inmiddels gelukt en de leverancier zal komende weken gebruiken om zaken in te meten

pasen.jpg

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".