Nieuwsbrief 1 juli 2022

01-07-2022
Beste ouder(s) en verzorger(s),

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Vakantie en studiedagen rooster
Hieronder vindt u het vakantie en studiedagen rooster voor komend schooljaar:

Vakantierooster 2022/2023

Bij het opstellen van het vakantierooster hebben we voor een deel rekening te houden met door het Ministerie van Onderwijs vastgestelde data vanwege de vakantiespreiding. Het vakantierooster is op de laatste MR vergadering vastgesteld.
Soort vakantie Eerste vakantiedag Laatste vakantiedag
Herfstvakantie                       15/10/2022 23/10/2022
Kerstvakantie                   24/12/2022 08/01/2023
Voorjaarsvakantie                **    25/02/2023 05/03/2023
Paasweekend 09/04-2023 10/04/2023
Meivakantie  22/04/2023 07/05/2023
Hemelvaart 18/05/2023 19/05/2023
Pinksterdag                        29/05/2023  
Zomervakantie   * 22/07/2023 03/09/2023
* Deze vakantie begint om 12.30 uur op de vrijdag die eraan vooraf gaat.
** Voor of na deze vakantie is er een studiedag/ meerdere studiedagen
 
De les vrije (mid)dagen voor teamscholing zijn niet willekeurig gekozen. Bij het vaststellen van de data proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten op vakanties of weekenden. In sommige gevallen hebben we geen andere keuze vanwege de inzet van externe begeleiding. Naast deze scholingsmomenten zijn er ook diverse cursussen en scholingsactiviteiten na schooltijd ingepland.
 
Datum Tijd Reden
07 oktober 2022 OPSPOOR studiedag Bestuursstudiedag
24 oktober 2022 Studiedag Verdieping op ontwikkelthema
22 t/m 24 februari 2023 3 dagen(aangesloten op voorjaarsvakantie) 22-2 Analyses en planning
23-2 Verdieping op ontwikkelthema
24-2  rapportages
07 april 2023 Studiedag (Goede vrijdag) Verdieping op ontwikkelthema
28 juni 2023 Roostervrijedag (DI) Rapportages
05 juli 2023 Roostervrije dag (DI) Analyses en planning

Beleef-avond
Naar aanleiding van de beleefavond van 17 juni willen we deze natuurlijk ook evalueren en vinden het belangrijk om daarin ook uw feedback mee te nemen. Het zou fijn zijn als u een opmerking over de avond, tip of top via onderstaande link aan ons wilt doorgeven. 
Tips en/of Tops
 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."