Nieuwsbrief 8 juli 2022

06-07-2022
Beste ouder(s) en verzorger(s),

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Laatste schoolweek
Volgende week is alweer de laatste schoolweek voordat de zomervakantie begint.
Dinsdag heeft groep 8 nog een afscheidslunch op school. 
Op woensdag 13 juli wapperen we onze leerlingen van groep 8 uit om 10.30u.
De kennismakingsmiddag is op donderdagmiddag 14 juli. Dan zullen de kinderen hun leerkracht(en) en klasgenoten voor komend schooljaar ontmoeten. 
We sluiten het schooljaar vrijdag 15 juli af met de 'Open Bak', onze talentenshow op het schoolplein. 
De kinderen zijn deze dag om 12.30u vrij. Dan start de zomervakantie.
Webinar  Toekomstmakers: "De overstap naar het voortgezet onderwijs"
Heeft u als ouder van een leerling in groep 8 de webinar gemist? Wij delen graag een paar tips uit het webinar met u:
Zie de bijlage.
Vernieuwd schoolplein
Deze zomervakantie is het dan eindelijk zover. Het schoolplein wordt gerenoveerd!
Na veel inzet van school gezamenlijk met de MR is het na jaren gelukt om voldoende financiën te verkrijgen om ons schoolplein te renoveren.
Na veel overleg met de Stichting, Gemeente en wijkbeheer zijn er middelen vrijgemaakt. Ook een Gemeentelijke subsidie voor vergroening van schoolpleinen en de sponsorgelden die door leerlingen zijn ingezameld dragen hieraan bij. De firma Houtplezier kwam van de drie aanbieders met het mooiste plan. Zij gaan in de vakantie aan het werk. Zij starten 15 augustus.  Het is mogelijk dat er nog werkzaamheden zullen zijn in de eerste schoolweek.
Het groen wat wordt aangeplant zal in ieder geval in het wat koele en vochtige najaar worden geplaatst.
In de bijlage vindt u de plattegrond van het nieuwe schoolplein.
Nieuw meubilair
De groepen worden in de zomervakantie voorzien van mooi nieuw meubilair zodat we weer met een frisse inrichting kunnen starten.


 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."