Nieuwsbrief 29 juni 2023

28-06-2023
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u alvast een fijn weekend.
Rapporten en gesprekken
Dinsdag 4 juli gaan de rapporten mee met de kinderen. Dezelfde dag gaan de uitnodigingen voor de oudergesprekken uit. De gesprekken zijn op wederzijds verzoek. Als u geen uitnodiging ontvangt voor een gesprek heeft de leerkracht geen bespreekpunten. U kunt wel zelf een verzoek indienen voor een gesprek als u wat wilt bespreken. Stuur dan een bericht via het ouderportaal en doet u dat uiterlijk donderdag 6 juli.
In de week  van 10 juli zijn de oudergesprekken.
Voor de leerlingen van groep 2 geldt dat er altijd een gesprek plaatsvindt. Ook de kinderen in groep 1 die na de kerst zijn geplaatst ontvangen een uitnodiging tenzij er onlangs een gesprek is geweest. 
(NB: De leerlingen van groep 8 krijgen hun rapport op de uitwapperdag 19 juli mee en hebben geen gesprek meer).
Volgend schooljaar zullen er in de 5e schoolweek voortgangsgesprekken worden gehouden met alle ouders. Deze komen in plaats van de stand van zaken gesprekken. ( die komen te vervallen). Zo kunt u al eerder kennismaken met de leerkracht van uw kind en kunnen de eerste bevindingen van de leerkracht met u gedeeld worden.
Studiedag 5 juli
Woensdag 5 juli is er  weer een studiedag. de kinderen zijn deze dag vrij.
Kennismakingsmiddag 13 juli
Op donderdag 13 juli is de kennismakingsmiddag. De (nieuwe)kinderen zullen dan in de samenstelling voor komend schooljaar met elkaar en de leerkrachten kennis kunnen maken.

 

Ouders aan het woord