Nieuwsbrief 7 maart 2024

07-03-2024
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van obs De Nieuwe Wereld wenst u alvast een goed weekend.
Studiedag OPSPOOR
Op vrijdag 15 maart is de studiedag van onze stichting OPSPOOR. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

Warmteonderbreking 11 maart
Op maandag 11 maart a.s. is er  overdag een warmteonderbreking van de stadsverwarming in onze wijk. Wilt u rekening houden met de kleding van uw kind(eren) dat het fris kan zijn.

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."